Download de mobiele app “Ik steek mijn hand op”

logo jllm softwarelogo“Ik steek mijn hand op” is een online evaluatiemethode met een eenvoudige evaluatie-interface, algemeen en voor iedereen bruikbaar, doordat het geheel compatibel is met alle apparatuur die verbinding kan maken met internet: webbrowsers, pc, Mac, Linux, maar ook iPhone, iPad en Android smartphones en tablets.

Met deze software hebben docenten en opleiders toegang tot gevarieerde en volwaardige functies voor allerlei soorten vraag- en antwoordspellen waarmee ze hun lessen en presentaties aantrekkelijker kunnen maken en hun leerlingen/studenten kunnen beoordelen: meerkeuzevragen, tekstvragen, sommen, goed/fout-vragen enz.

De functionaliteit “Hand opsteken” is volledig geïntegreerd in de software. Hiermee kan een leerling/student zonder de les te verstoren de aandacht van de docent trekken, die vervolgens kan reageren en kan zorgen dat de lesinhoud goed begrepen wordt.

De antwoorden die de docent op zijn vragen krijgt, worden opgeslagen in de cloud en na de les kan de leraar ze in alle rust bekijken. Met behulp van de software kunnen quizzen gedeeld en gespeeld worden. Er is een grote bibliotheek van online-quizzen die door docenten en trainers gebruikt kunnen worden in hun eigen lessen.
*De app “Ik steek mijn hand op” is gratis voor alle Franse scholen die onder het Franse ministerie van Onderwijs vallen en voor bijzondere scholen, tot de laatste klassen van het middelbaar onderwijs (max. 40 leerlingen per klas).

Presentatie van de evaluatiemethode “Ik steek mijn hand op”: systeem voor on-line stemmen (video).

Volwaardige en bruikbare tools om te beoordelen en te analyserenOnderwijsmethodes of school- en beroepskeuzemethodes perfectioneren

cloud
Met de cloudarchitectuur van het systeem van “Ik steek mijn hand op” ontstaan nieuwe mogelijkheden voor voorspellende analyses om de effectiviteit van verschillende didactische methoden te vergelijken en om uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

De functionaliteiten van “Ik steek mijn hand op” voor het volgen van resultaten maken het ook mogelijk om de sterke en zwakke punten van de leerlingen zichtbaar te maken. Zij kunnen vervolgens gerichte adviezen krijgen voor hun schoolloopbaan.

 

De API “Ik steek mijn hand op”: gebruik alle mogelijkheden van de software om te stemmen

De API schema

Met de API kunt u gebruik maken van de talloze gegevens in de “Ik steek mijn hand op”-app (quiz, gebruikers, resultaten enz.). Op die manier kunt u een goed overzicht krijgen van de prestaties van individuele leerlingen of groepen leerlingen.

Via de API hebt u toegang tot het materiaal van “Ik steek mijn hand op” en met gebruikmaking daarvan kunt u ook uw eigen analyse- en onderwijstools ontwikkelen.