“Ik steek mijn hand op”: systeem voor interactieve quizzen en interactief stemmen met stemkastjes”

stemkastje ik steek mijn hand op“Ik steek mijn vinger op” is een interactief evaluatiesysteem waarmee leerlingen actief betrokken worden bij de les. Doordat ze meer en beter meedoen in de les, begrijpen leerlingen de leerstof beter.

Maar het systeem is niet alleen bruikbaar om te beoordelen of de leerlingen de leerstof hebben begrepen. “Ik steek mijn hand op” kan ook gebruikt worden voor debatten, om meningen over een bepaald onderwerp te peilen of om op elk willekeurig moment de mate van beheersing van de leerstof te bepalen. Dat laatste kan met de ‘impromptu’-knop, waarmee directe vragen kunnen worden gesteld. Het apparaat is ook heel goed bruikbaar bij allerlei andere interacties of interactieve spellen in de klas.

De docent volgt in real time de individuele resultaten van de leerlingen én die van de groep als geheel. Er zijn allerlei mogelijkheden om overzichten samen te stellen waarmee de resultaten achteraf geanalyseerd kunnen worden.

De sterke en zwakke punten van de afzonderlijke leerling en van de groep als geheel, de voortgang en de reacties van leerlingen kunnen zo geanalyseerd worden. “Ik steek mijn hand op” is een eenvoudig, betrouwbaar en compleet programma dat op elke Windows-pc kan worden geïnstalleerd.

Stemkastjes voor iedereen

Dit materiaal wordt gratis uitgeleend aan scholen en bedrijven.
Hoe kunt u het interactieve antwoordsysteem “Ik steek mijn hand op” in bruikleen krijgen?

De stemkastjes uit onze webwinkel

EDU:
29 € HT
( 0,61 € HT / month leasing )
ENT:
35 € HT
( 0,73 € HT / month leasing )
EDU:
749 € HT
( 15,68 € HT / month leasing )
ENT:
799 € HT
( 16,73 € HT / month leasing )

De “Ik steek mijn hand op”-stemkastjes op het tv-journaal

Reportage over het gebruik van de stemkastjes in het onderwijs (video).


1001 manieren voor interactie met de klas


Met de optie “Draadloze tablet” kunt u gewoon door de klas lopen

draadloze tablet
De draadloze tablet SpeechiTablet XL is geïntegreerd in de “Ik steek mijn hand op”-software.

Hiermee kan de docent op afstand vragenlijsten gebruiken, resultaten van quizzen die op dat moment gespeeld worden op het bord laten zien enz.


Na de les: analyse van resultaten en voortgang

interactief stemkastje: analyse van de resultatenHet evaluatiesysteem van de “Ik steek mijn hand op” kan ook buiten de les gebruikt worden. Met de “Ik steek mijn hand op”-software kan er een duidelijke evaluatie gemaakt worden van de lessen en kunnen op een eenvoudige manier handige statistieken worden gegenereerd die de voortgang van de individuele leerlingen of van een groep in beeld brengen. Ook kunnen verschillende groepen met elkaar vergeleken worden.

Het is mogelijk om automatisch een groot aantal verschillende en informatieve overzichten te genereren. Zo heeft de docent visueel heldere en duidelijke overzichten waarmee inzichtelijk wordt hoe het zit met de voortgang, welke onderwerpen wel/niet goed begrepen zijn.

Met deze informatie kan de docent het onderwijs aanpassen aan de individuele behoeften van leerlingen en kan hij zijn didactiek verbeteren.

Betrouwbare interactieve stemkastjes met een groot bereik

draadloze stemkastjes
De geleverde stemkastjes hebben een groot bereik (meer dan 50 m) en functioneren via radiogolven. Daardoor kunnen meer dan 250 gebruikers tegelijk actief zijn. De radiografische techniek functioneert vele malen beter dan infraroodtechnologie, die een minder groot bereik heeft (10 m), waarbij maximaal 25 gebruikers tegelijk actief kunnen zijn en dat bovendien gevoelig is voor omgevingslicht. Onze stemkastjes zijn voorzien van standaardbatterijen (zie de productbeschrijving), waarvan de gebruikskosten verwaarloosbaar zijn.