We kunnen allemaal, op onze eigen manier, de wereld veranderen

capital-altruiste

Wat is Capital Altruiste?

logo_capital_altruiste
Capital Altruiste houdt in dat een bedrijf een schenking, bestaande uit aandelen, doet aan een humanitair doel.

Capital Altruiste heeft als doel de ontwikkeling van doelen met een algemeen nut te ondersteunen door ze aanzienlijke financiële middelen ter beschikking te stellen.

De algemeen nut beogende instelling krijgt toegang tot het kapitaal van privé-ondernemingen, de zogenoemde altruïstische bedrijven. In september 2009 was Speechi de eerste onderneming die dit beginsel van het Capital Altruiste in praktijk bracht.

10% van het kapitaal van Speechi is naar een NGO gegaan voor de bescherming van de laatste berggorilla’s.

Een uitbreiding van het begrip sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen is op dit moment een zaak van bedrijven waarvan de basisactiviteit geen winstoogmerk heeft. Het gaat dus alleen om bedrijven die tegelijkertijd een maatschappelijk nut dienen en economisch rendabel zijn. Die twee voorwaarden zijn echter erg moeilijk met elkaar te verenigen.

Capital Altruiste wil die verbinding doorbreken: het maatschappelijk nut vloeit voort uit de ontwikkeling van het bedrijf en de groei van de kapitaalwaarde die daarvan het resultaat is, ongeacht de activiteit waarmee het bedrijf zich bezighoudt. Capital Altruiste wil het concept ‘sociaal ondernemen’ uitbreiden door elk bedrijf dat dat wil, de kans te geven een reëel en meetbaar maatschappelijk nut te dienen, ongeacht de activiteit waarmee het bedrijf zich bezighoudt. Het bedrijf is volledig vrij in de keuze van het doel waaraan het zijn kapitaal wil schenken, en ook in de keuze van het percentage aandelen dat men wil schenken.

Kapitaalschenking is een vorm van schenking die veel transparanter en effectiever is dan de formules die doorgaans door bedrijven gebruikt worden. De houder van altruïstische aandelen die een schenking ontvangt, profiteert gedurende al de tijd dat het bedrijf bestaat van het volledige economische hefboomeffect van het geschonken kapitaal (dividend, meerwaarde enz.).

Het is belangrijk dat humanitaire instellingen, NGO’s, toegang krijgen tot middelen in de vorm van kapitaal die hun de kans geven om op termijn de concurrentie aan te gaan met inzet van economische middelen die vergelijkbaar zijn met die van andere bedrijven. Want tegenwoordig moet het algemeen belang maar al te vaak wijken voor het economisch belang.

Altruïstische Statuten

Eerst moesten statuten ontwikkeld worden die een bedrijf de mogelijkheid geven een NGO als aandeelhouder te hebben. Die klus is opgepakt eind 2008, begin 2009 en in september van dat laatste jaar heeft Speechi deze statuten in werking gesteld.

In deze statuten wordt het begrip ‘altruïsme-index’ geïntroduceerd, een getal dat gelijk is aan het percentage altruïstische aandelen dat uitgegeven is en geschonken aan een ONG. De altruïsme-index geeft een transparant en onomstotelijk beeld van de humanitaire betrokkenheid van een bedrijf, dat wil zeggen dat te zien is welk deel van het bedrijfskapitaal naar humanitaire organisaties gaat.

In het geval van Speechi staat die index op 10%. De altruïstische statuten zijn beschikbaar als Open Source-materiaal: iedere geïnteresseerde ondernemer kan ze gebruiken voor zijn eigen bedrijf en/of ze verbeteren, wanneer de verbeteringen in het belang van iedereen zijn.

Waarom het IGCP en waarom gorilla’s?

Op 1 september 2009 was Speechi het eerste bedrijf dat het concept Capital Altruiste ging toepassen: 10% van het kapitaal van Speechi gaat naar het International Gorilla Conservation Programme, een NGO die geleid wordt door Eugène Rutagarama en die de Goldman-prijs kreeg toegekend.

Deze organisatie zet zich op buitengewone wijze in voor het behoud van de laatste berggorilla’s. Het IGCP is aandeelhouder geworden van Speechi. Het krijgt, zolang het bestaat, 10% van onze winst. Zou Speechi ooit verkocht worden, dan krijgt het IGCP 10% van de opbrengst.

Net als de witte dolfijn, de marlijn van Hemingway uit “De oude man en de zee”, of de olifanten uit “Les Racines du Ciel” van Romain Gary, staan de gorilla’s natuurlijk symbool voor de hele mensheid. Nadat hijzelf was ontkomen aan de genocide in Rwanda, terwijl zijn hele familie werd vermoord, deed Eugène Rutagarama zijn belangrijkste werk op het gebied van natuurbehoud.

Gorilla’s hebben voor mij ook een persoonlijke gevoelswaarde. Ik heb iets met ze, en ik hoop dat mijn kinderen ze ooit eens kunnen zien, of in ieder geval weten dat ze er nog zijn, ook buiten de kooien van een dierentuin. Mijn keuze is deels puur gevoelsmatig en als iemand me zou verwijten dat het een pure gevoelskwestie is, zou ik het moeilijk vinden om me op basis van rationele argumenten te verantwoorden. Maar het materialisme, het pure rationalisme van de vorige eeuw, is de oorzaak geweest van miljoenen doden. En nu zien we dat tegenwoordig de zogenaamde “economische wetmatigheid” de wereld ernstig in gevaar brengt. Het lijkt me heel belangrijk om voor de verandering ook eens de gevoelens een kans te geven.

Thierry Klein, Directeur van Speechi